پروانه سیلانی – بازتاب 02
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 100*70 cm
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند