پروانه سیلانی – طبیعت 35
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه اثر 11*16 cm
تکنیک اثر مونوپرینت و ترکیب مواد
آثار دیگر این هنرمند