پروانه سیلانی – چیدمان مفهومی هجوم

این چیدمان مربوط به نمایشگاه جمعی بی مرز (هنر چندرسانه ای)  می باشد، که در مرداد سال 1390 در گالری آپادانا اصفهان اجرا شد.

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر چیدمان , هنر مفهومی
آثار دیگر این هنرمند