پروانه سیلانی – بازتاب01
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 50*70 cm
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
آثار دیگر این هنرمند