نمایشگاه آثار قلمی نقاشی طراحی راون نویس حشمت اله بهزادی در گالری دیدار the quill artwork exhibition heshmat ollah behzadi painting pen draw the riot of memories آشوب یادها
نمایشگاه آثار قلمی نقاشی طراحی راون نویس حشمت اله بهزادی در گالری دیدار the quill artwork exhibition heshmat ollah behzadi painting pen draw the riot of memories آشوب یادها
حشمت اله بهزادی
بیوگرافی هنرمند

حشمت اله بهزادی
متولد 1320شمسی
دیپلم هنرستان هنرهای زیبای اصفهان
لیسانس علوم تربیتی

نمایشگاه های انفرادی:
دبیرستان نظام وفا اهواز 1343
کتابخانه عمومی فرهنگ و هنر اهواز 1346
اداره کل فرهنگ و هنر اهواز 1348
اداره فرهنگ و هنر آبادان 1350
باشگاه نفت آبادان 1353
وزارت فرهنگ و هنر تهران 1355
باشگاه معلمان اهواز 1356
گالری کلاسیک اصفهان 1368
گالری خانه ایران 1369
گالری کلاسیک اصفهان 1371
گالری کلاسیک 1375
گالری کلاسیک 1379
گالری کلاسیک 1380
گالری کلاسیک 1382
گالری کلاسیک 1389
گالری آپادانا 1390
گالری آپادانا 1392
گالری آپادانا 1393

نمایشگاه های این هنرمند
مجموعه آثار
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۱۸ دی ماه ۱۳۹۷
گفتگو با حشمت ا... بهزادی به بهانه برپایی نمایشگاهش در گالری دیدار  آشوب یادها گــروه فرهنگ و هنر روزنامه اصفهان…