حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
نقشی در مسیر
بیوگرافی هنرمند

. لیلا فاطمی

متولد 1359

(MBA) کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

فعالیت در زمینه نقاشی زیر نظر استادان فرهنگ و گلبیدی از سال 1374

هنرجوی خوشنویسی دوره ممتاز انجمن خوشنویسان ایران زیر نظر استاد گلشنی

نمایشگاه :

دو نمایشگاه گروهی

 

. سودابه عمرانی

متولد 1358

کارشناس ارشد معماری

پایه یک نظام مهندسی

مدرس دانشگاه از سال 1384 و هنرآموز هنرستان از سال 1386

عضو شورای اجرایی انجمن علمی – آموزشی هنرآموزان عمران و معماری استان اصفهان – عضو کانون عکس اصفهان

عضو مرکز نجوم ادیب اصفهان

فعالیت هنری :

رتبه برتر سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون 1392

اثر برتر در رویداد خط پررنگ اصفهان موزه هنرهای معاصر 1397

عکاس و دبیر پژوهشی پروژه ثبت خیابان مسجد سید اصفهان از طرف کانون عکس اصفهان موزه هنرهای معاصر 1398

بیش از 12 نمایشگاه گروهی عکاسی و آبرنگ

 

. شقایق نیک عهد

متولد 1377

کارشناس مهندسی آب

 

. فائزه خاکسار

متولد 1382

هنرجوی رشته گرافیک رایانه

فعالیت در زمینه خوشنویسی و نقاشیخط

 

. الیاس جابری

متولد 1364

کارشناس مهندسی نرم افزار

عضو انجمن هنرهای تجسمی

مدرس انجمن خوشنویسان ایران

عضو هیئت مدیره انجمن خوشنویسان 1394 – 1397

مدرس در آموزشگاه های اصفهان و شاهین شهر

فعالیت هنری :

برگزاری چندین ورکشاپ در هنرستان ها

برگزاری ورکشاپ نقاشیخط در دانشگاه هنر اصفهان

شرکت در بیش از بیست نمایشگاه انفرادی و گروهی  خط و نقاشیخط از سال 1387

 

. رسول طاهری تهرانی

متولد 1344

کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا

دارای مدرک ممتاز در خطوط نستعلیق و نسخ

عضو هیئت مدیره و مسئول آموزش انجمن خوشنویسان شاهین شهر

 

. نجمه فخاری

متولد 1366

کارشناس کامپیوتر

دو سال فعالیت در زمینه نگارگری

شرکت در نمایشگاه مدآرت 1397

 

. حنانه گلی

متولد 1371

کارشناس طراحی فضای سبز

دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

فعالیت هنری :

17 نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در اصفهان – مشهد – تهران

دو نمایشگاه انفرادی

 

. نگار رضوانی

متولد 1367

کارشناس ارتباط تصویری

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

فعالیت هنری :

بیست نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی اصفهان – تهران

دو نمایشگاه انفرادی

 

. زهرا رفیعی

متولد 1380

دانشجوی کارشناسی گرافیک

فعالیت هنری :

کسب رتبه دوم استان اصفهان در رشته نقاشیخط 1396

کسب رتبه اول استان و دوم کشوری در رشته نقاشیخط 1398

چاپ اثر در مجله هنری هنربان 1398

هنرجوی خوشنویسی

 

. رویا فروتن

متولد 1380

دیپلم صفحه آرایی

فعالیت در زمینه خوشنویسی و نقاشی

 

. شیده حسینیان

متولد 1365

کارشناس نقشه کشی صنعتی

هنرجوی دوره ممتاز خوشنویسی

نمایشگاه های این هنرمند
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ تا ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰
مجموعه آثار