سارا عصارزادگان اثر شماره -01
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه 63*47 cm
تکنیک ترکیب مواد روی پارچه
آثار دیگر این هنرمند
از هنرمند این اثر
چند رسانه ای
مطبوعات
۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
آینه هائی با نقوش تزئینی شبیه به تذهیب آینه هائی با چهرهائی متأثر از چهرههای نگارگری آینه هائی به شکل…