مسعود برزگری (نقش خیال 06)

به صورت ذهنی و فی البداهه اجرا شده.

 

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه اثر 45*60 cm
تکنیک طراحی با خودکار روی بوم
آثار دیگر این هنرمند