لیلا قلی زاده – اثر شماره 2
لیلا قلی زاده نقاشی گالری دیدار laila gholizade didar gallery
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک رنگ و روغن روی چوب
اندازه 20*14.5 cm
سال اثر 1395
آثار دیگر این هنرمند
از هنرمند این اثر
چند رسانه ای
مطبوعات
۳۰ تیر ماه ۲۰۱۸
روز 8 اردیبهشت 1397 ، گفت و شنودی دوستانه پیرامون آثار ارائه شده در نمایشگاه گروهی حجم و نقاشی ،…
didar gallery یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم حسام عزمی فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان
۲۵ تیر ماه ۲۰۱۸
یادداشتی بر گالری دیدار و نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم : حسام عزمی – فروردین و اردیبهشت ماه 1397 اصفهان…