فریده ملک الکلامی – اثر شماره.14
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر حجم , نقاشی
تکنیک نقاشی روی سنگ
آثار دیگر این هنرمند