آناهیتا یونسی – اثر شماره 09

عنوان: دختر ادامه دار

دختر ادامه دار قصه ی دختری است که در محیطی هنردوست زندگی کرده و این هنر که به طور خاص هنر ایرانی است، پیوسته در نقاشی های او تنفس می کند. نقاشی ها مغروق بافت های بصری، رنگ ها و نمادهای هنر اسلامی است.

بدن انسان نه به عنوان جنسیت بلکه به عنوان اشکالی واحد و هماهنگ در جهان هستی و جهان نقاشی های من منقوش شده اند. نقش بدن با اشکال و زاویه های نرم، به بیان ایده ی یگانگی و بی زمانی نقاشی هایم کمک فراوانی کرده است.

­­

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک رنگ و روغن روی بوم
اندازه 120*90 cm
عنوان از مجموعه دختر ادامه دار
آثار دیگر این هنرمند