نسرین رمضانی (انسان معاصر2)
هنرمند:
انسان معاصر2
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه اثر 20*20 cm
تکنیک اثر ترکیب مواد روی بوم
آثار دیگر این هنرمند