انسان معاصر2
بیوگرافی هنرمند

احسان روح الامین * اصغر جوانی * الهام جعفری جبلی * الهام رفیعایی * الهام میرشجاعی * الهه جزایری * انسیه متین فر * آزاده ربیعی * آمنه بدرالسماء * بدرالسادات قاری * بهاره دادخواه * بهاره شب انگیز * بیتا محمدیان * پروانه سیلانی * پروین اریسیان  * پریچهر نظامی * پریسا دارویی * تابان تابانمهر * جواد طاهری * حسن خراسانی * حسین تحویلیان * حمیدرضا نوروزی * حنانه گلی * راضیه سلیمانی * راضیه شاکرین * رویا مینایی * ریحانه ذبیحی * زهرا صابر طحان * زهره توکلی * زیبا ایرانپور  * سارا مردانی * سپیده هاشمی * سحر غلامپور * سلیمه معتمدی * سودابه میرعنایت * سیما فلاحی * شکوه هوشمند راد * شوکا عباسی * شهره خادمی * شهریار صمصام بختیاری * شهلا روضاتی * صفیه تقی پور دهکردی * عباس رحیمی * فاطمه آذر * فاطمه آقاکبیری  * فاطمه رفیعی گندمکاری * فاطمه زمانی پور * فاطمه مردانی * فتانه عابدی * فرزانه نشاط چروده * فرشته مقتدر * کتایون زاهدیان  * کیانا اسکندی * کیانا شریفی * لیلا تحویلیان * محمد خلیلی * محمد ناصری کریم وند * محمود حسینی * محمود حشمتی نژاد * مرضیه گلابگیر * مرضیه گلستانه * مریم مهدی * مریم انصاری * مریم یونسی * مژگان آقاکوچکیان * مژگان زاهدی * مسعوده یاوری * منصوره دهقانی * منوچهر سلطانی * منیره کلاهدوزان * مهدیه خردمند * مهرنوش یوسف زاده * مهناز سجادی * میلاد فیروزفر * مینا پورجعفری * مینا صاحبانپور * نازی شفاهی مقدم * ندا ضیایی * ندا هویدا * نسرین رمضانی

نمایشگاه های این هنرمند
۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲
مجموعه آثار