نازی شفاهی مقدم (انسان معاصر2)
هنرمند:
انسان معاصر2
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه اثر 50*100 cm
تکنیک اثر ترکیب مواد
قیمت به تومان مجموعه شخصی
آثار دیگر این هنرمند