مسعوده یاوری (انسان معاصر2)
هنرمند:
انسان معاصر2
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
انداره اثر 26.5*31.5 cm
تکنیک ترکیب مواد روی مقوا
قیمت (تومان) 12.000.000
تلفن جهت کسب اطلاعات خرید 09133082705
آثار دیگر این هنرمند