حمیدرضا نوروزی (انسان معاصر2)
هنرمند:
انسان معاصر2
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه اثر 60*80 cm
تکنیک اثر رنگ و روغن روی بوم
قیمت به تومان مجموعه شخصی
آثار دیگر این هنرمند