حسن خراسانی (انسان معاصر2)
هنرمند:
انسان معاصر2
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
عنوان اثر فریاد
اندازه اثر 60*70 cm
تکنیک اثر پاپیه ماشه بر آینه
قیمت به تومان مجموعه شخصی
آثار دیگر این هنرمند