الهه جزایری (انسان معاصر2)
هنرمند:
انسان معاصر2
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه اثر 40*45 cm
تکنیک اثر ترکیب مواد روی بوم
قیمت به تومان فروخته شد
آثار دیگر این هنرمند