الهام جعفری جبلی (انسان معاصر)
هنرمند:
انسان معاصر2
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
اندازه قطر 50 cm
تکنیک اثر ترکیب مواد روی بوم
قیمت به تومان 25.000.000
تلفن جهت کسب اطلاعات خرید 09133082705
آثار دیگر این هنرمند