گیزلا وارگا سینایی Gizella Varga Sinai
گیزلا وارگا سینایی
بیوگرافی هنرمند

گیزلا وارگا سینایی

1944 میلادی، مجارستان

تحصیل در آکادمی هنرهای کاربردی، وین، اتریش

نقاش (بیش از 50 سال)

تشکیل و تدریس در کارگاه های نقاشی در ایران و خارج از ایران

عضو انجمن نقاشان ایران

عضو گروه دنا

نمایشگاه ها:

برگزاری 20 نمایشگاه انفرادی در اتریش، فنلاند، مجارستان، گرجستان و ایران.

شـرکت در بیـش از 120 نمایشـگاه گروهـی در چیـن، امـارات متحـده عربـی، تونـس، ایـالات متحـده آمریـکا، فنلاند، پرتغـال، بلژیـک، هلنـد، اطریـش، مجارسـتان، ایتالیـا، آلمـان، لهسـتان، فرانسـه، نـروژ، سـویس، و هندوسـتان

آثار هنر در مجموعه موزه ها:

مجموعه هنری بانک پاسارگاد

موزه هنرهای معاصر، تهران

موزه قرآن، تهران

موزه Damjanich Janos ، ژولنوک، مجارستان

مرکز ژرژ پمپیدو، پاریس

جوایز:

جایزه نمایشگاه آینه در آینه، تهران، 1977

Parallel Culture Award ، فستیوال مدیاویو، مجارستان،2011

Hungarian Order of Merit Officer’s Cross، مجارستان، 2014

نمایشگاه های این هنرمند
مجموعه آثار
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۲۶ تیر ماه ۱۴۰۳
نمایش فیلم "گیزلا" ساخته ی "خسرو سینایی" و گفتگو با "گیزلا وارگا سینایی" در روز چهارم نمایشگاه "فال حافظ" در…
۲۶ تیر ماه ۱۴۰۳
نشست با گیزلا وارگا سینایی روز یکشنبه، 17 تیر ماه 1403، نشستی با گیزلا وارگا سینایی در دانشگاه سپهر اصفهان…