زهرا هوشیاری پور اثر شماره 04

درحضورباد….

گذری دارم با خویشتن خویش درجستوجوی واژه باد…
هرپدیده علتی دارد ،باد نیز یک پدیده است… درهیچستانی زاده میشود… رشد میکند و جریان می یابد… وناگاه، همه عالم را دگرگون میسازد … هست ما نیست… قابل لمس اما نادیدنی …
پدیده ای قائم به ذات، که به دلیل ماورالطبیعی و غیرمادی بودنش در ظرف مکان و زمان نمیگنجد… و به این سبب مدام درجریان است…

زهرا هوشیاری پور

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
آثار دیگر این هنرمند
از هنرمند این اثر
چند رسانه ای
مطبوعات
۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷
روحیه جست و جوگری نسل تازه عکاسان کانون قابل ستایش است حامد قصری دستاورد امروز نمایشگاه کانون عکس اصفهان به…
the-8th-annual-exhibition-of-isfahan-photo-club-of-isfahan-youth-cinema-association هشتمین نمایشگاه سالیانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان
۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۷
رونمایی از شماره سوم مجله «کادر» کانون عکس اصفهان؛ برنامه رونمایی از شماره سوم مجله کانون عکس با عنوان «کادر»…