تهمورث بهادرانی – اثر شماره 02
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
ابعاد 50 × 50 cm
تکنیک