محمد خلیلی – اثر شماره 01
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
ابعاد 30 × 20 سانتیمتر
تکنیک

متریال