کوروش اصلانی – اثر شماره 01
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک

آبرنگ

اندازه اثر 39*29 cm