کتایون زاهدیان اثر شماره 17
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر فایبر آرت
تکنیک فایبر آرت
آثار دیگر این هنرمند