کتایون زاهدیان اثر شماره 09

سرطان، کنسر یا چنگار همگی عنوان های مختلفی است برای بیماری که نه تنها شخصی که به آن دچار شده است بلکه اطرافیانش را هم ناگهان با وحشت و شوک مواجه می کند، اما صحبت از آن در جامعه هنوز نوعی تابو محسوب می شود. من خواهرم را حین مبارزه با این بیماری همراهی کردم و آنچه که مرا می آزرد یا به من امید می بخشید بر روی کاغذهایی نمایان کردم که برایم معمایی بیش نبود. پزشکان در تصویربرداری های پزشکی (سونوگرافی ها) توده ای می دیدند، ولی من در آنها ترس را می دیدم، تردید را می دیدم و فریاد سکوت را می شنیدم. مجموعه “چنگار” حاصل این سفر است.

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
تکنیک نقاشی روی عکس سونوگرافی
نام اثر از مجموعه چنگار
آثار دیگر این هنرمند