الهام جزایری – اثر شماره 01
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر نقاشی
ابعاد 15 × 20 سانتیمتر
تکنیک