بنفشه پیش خوان اثر شماره 6

زندان ذهن
مجموعه ی پیش رو تلاشی برای به تصویر کشیدن “زندان ذهن” است. در برخی از متون ساختار ذهن را به اتاقی تشبیه کرده اند که افکار خود آگاه و نا خودآگاه بسیاری در طول روز در آن آمد و شد دارند. هنگامی که در این اتاق اندیشه های بی محتوا و باطل ساکن شوند از آن به عنوان انجماد انسان در ذهن یا اسیر ذهن بودن یاد می کنند. این افکار بی محتوا و باطل معمولا منشا نفرت، ترس و خود سرزنش گری هستند و در نتیجه درهای ذهن را بسته و از زهن زندان و تاریک خانه ای می سازند که نور آگاهی دیگر توان روشن سازی آن را ندارد.

بنفشه پیش خوان

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر عکس
آثار دیگر این هنرمند
از هنرمند این اثر
چند رسانه ای
مطبوعات
۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷
روحیه جست و جوگری نسل تازه عکاسان کانون قابل ستایش است حامد قصری دستاورد امروز نمایشگاه کانون عکس اصفهان به…
the-8th-annual-exhibition-of-isfahan-photo-club-of-isfahan-youth-cinema-association هشتمین نمایشگاه سالیانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان
۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۷
رونمایی از شماره سوم مجله «کادر» کانون عکس اصفهان؛ برنامه رونمایی از شماره سوم مجله کانون عکس با عنوان «کادر»…