zahra barahimi painting exhibition didar gallery silani paint art زهرا براهیمی نمایشگاه نقاشی دیدار گالری سیلانی هنر
نمایشگاه نقاشی “باری دگر” زهرا بَراهیمی
۷ دی ماه ۱۳۹۷ تا ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
zahra barahimi painting exhibition didar gallery silani paint art زهرا براهیمی نمایشگاه نقاشی دیدار گالری سیلانی هنر

انسان در گذشته و اکنون درگیر آن بوده و هست که بتواند آنگونه که خود می خواهد باشد و عمل کند و نه بر اساس قالبی که دیگران برای او مشخص کرده اند،گرچه او خود را اینگونه شناخته و یا حتی باور دارد اما گاها از این قالب ها گریزان است. شاید بتوان گفت زنان در جامعه معاصر ما بیش از مردان این قالب ها را احساس می کنند.این مجموعه با نام باری دگر با این پیشینه ذهنی شکل گرفته و سعی بر آن بوده است که بتوان این قالب ها را به تصویر کشید.

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
زهرا براهیمی – اثر شماره 04
zahra barahimi painting exhibition didar gallery silani paint art زهرا براهیمی نمایشگاه نقاشی دیدار گالری سیلانی هنر
زهرا براهیمی – اثر شماره 05
zahra barahimi painting exhibition didar gallery silani paint art زهرا براهیمی نمایشگاه نقاشی دیدار گالری سیلانی هنر
زهرا براهیمی – اثر شماره 06
zahra barahimi painting exhibition didar gallery silani paint art زهرا براهیمی نمایشگاه نقاشی دیدار گالری سیلانی هنر
زهرا براهیمی – اثر شماره 01
zahra barahimi painting exhibition didar gallery silani paint art زهرا براهیمی نمایشگاه نقاشی دیدار گالری سیلانی هنر
زهرا براهیمی – اثر شماره 08
zahra barahimi painting exhibition didar gallery silani paint art زهرا براهیمی نمایشگاه نقاشی دیدار گالری سیلانی هنر
زهرا براهیمی – اثر شماره 07
zahra barahimi painting exhibition didar gallery silani paint art زهرا براهیمی نمایشگاه نقاشی دیدار گالری سیلانی هنر
زهرا براهیمی – اثر شماره 02
zahra barahimi painting exhibition didar gallery silani paint art زهرا براهیمی نمایشگاه نقاشی دیدار گالری سیلانی هنر
زهرا براهیمی – اثر شماره 10
zahra barahimi painting exhibition didar gallery silani paint art زهرا براهیمی نمایشگاه نقاشی دیدار گالری سیلانی هنر
زهرا براهیمی – اثر شماره 03
zahra barahimi painting exhibition didar gallery silani paint art زهرا براهیمی نمایشگاه نقاشی دیدار گالری سیلانی هنر
زهرا براهیمی – اثر شماره 09
zahra barahimi painting exhibition didar gallery silani paint art زهرا براهیمی نمایشگاه نقاشی دیدار گالری سیلانی هنر
زهرا براهیمی – اثر شماره 11
zahra barahimi painting exhibition didar gallery silani paint art زهرا براهیمی نمایشگاه نقاشی دیدار گالری سیلانی هنر
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۱۵ دی ماه ۱۳۹۷
هر چند زن و زنانگی  موضوع تمامی آثار خانم براهیمی در نمایشگاه باری دگر بود، اما آثار را می توان…
۱۵ دی ماه ۱۳۹۷
《باری دگر》مجموعه ای است پرتناقض از زهرا براهیمی! از یک سوی ارجاع های تصویری به نگارگری ایرانی و از سوی…
۱۵ دی ماه ۱۳۹۷
نقدی بر آثار زهرا براهیمی – گالری دیدار – اصفهان – زمستان 1397 رنگ های نقره فام در فرم هایی…
۱۵ دی ماه ۱۳۹۷
در نگاه به مجموع آثار خانوم براهیمی طبیعتا اولین چیزی که جلب نظر می کند فیگورهای د فیگوره شده است…
۱۵ دی ماه ۱۳۹۷
آلن بدیو می گوید در جهان امروز چیزی جز بدن ها و زبان ها باقی نمانده است. بر این اساس…
۰۸ دی ماه ۱۳۹۷
به بهانه برگزاری نمایشگاه نقاشی های زهرا براهیمی در گالری دیدار به قلم: سید محمود حسینی در مواجه نخست با…