دومین نمایشگاه سالانه گالری دیدار “جلوه گاه هنر”
۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ تا ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
آلبوم تصاویر این نمایشگاه