katayoon zahedian painting exhibition art Iranian artist gallery didar esfahan cancer نمایشگاه نقاشی کتایون زاهدیان چنگار سرطان گالری دیدار اصفهان هنر هنرمند ایرانی
نمایشگاه نقاشی “چنگار” از کتایون زاهدیان
۱۹ مهر ماه ۱۳۹۸ تا ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
katayoon zahedian painting exhibition art Iranian artist gallery didar esfahan cancer نمایشگاه نقاشی کتایون زاهدیان چنگار سرطان گالری دیدار اصفهان هنر هنرمند ایرانی

سرطان، کنسر یا چنگار همگی عنوان های مختلفی است برای بیماری که نه تنها شخصی که به آن دچار شده است بلکه اطرافیانش را هم ناگهان با وحشت و شوک مواجه می کند، اما صحبت از آن در جامعه هنوز نوعی تابو محسوب می شود. من خواهرم را حین مبارزه با این بیماری همراهی کردم و آنچه که مرا می آزرد یا به من امید می بخشید بر روی کاغذهایی نمایان کردم که برایم معمایی بیش نبود. پزشکان در تصویربرداری های پزشکی (سونوگرافی ها) توده ای می دیدند، ولی من در آنها ترس را می دیدم، تردید را می دیدم و فریاد سکوت را می شنیدم. مجموعه “چنگار” حاصل این سفر است. چیدمان “فرش هور” را که با استفاده از 2001 قطعه کاغذ ساخته ام، نیز نشان دهنده امید و غلبه بر تاریکی است.

این نمایشگاه همزمان با ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان سینه است. رنگ صورتی در مجموعه “چنگار” هم اشاره ای است به روبان صورتی که سمبلی است برای توجه بیشتر به این بیماری و همدردی با افراد مبتلا به آن می باشد.

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
کتایون زاهدیان اثر شماره 09
katayoon zahedian painting exhibition art Iranian artist gallery didar esfahan cancer نمایشگاه نقاشی کتایون زاهدیان چنگار سرطان گالری دیدار اصفهان هنر هنرمند ایرانی
کتایون زاهدیان اثر شماره 05
katayoon zahedian painting exhibition art Iranian artist gallery didar esfahan cancer نمایشگاه نقاشی کتایون زاهدیان چنگار سرطان گالری دیدار اصفهان هنر هنرمند ایرانی
کتایون زاهدیان اثر شماره 08
katayoon zahedian painting exhibition art Iranian artist gallery didar esfahan cancer نمایشگاه نقاشی کتایون زاهدیان چنگار سرطان گالری دیدار اصفهان هنر هنرمند ایرانی
کتایون زاهدیان اثر شماره 06
katayoon zahedian painting exhibition art Iranian artist gallery didar esfahan cancer نمایشگاه نقاشی کتایون زاهدیان چنگار سرطان گالری دیدار اصفهان هنر هنرمند ایرانی
کتایون زاهدیان اثر شماره 10
katayoon zahedian painting exhibition art Iranian artist gallery didar esfahan cancer نمایشگاه نقاشی کتایون زاهدیان چنگار سرطان گالری دیدار اصفهان هنر هنرمند ایرانی
کتایون زاهدیان اثر شماره 07
katayoon zahedian painting exhibition art Iranian artist gallery didar esfahan cancer نمایشگاه نقاشی کتایون زاهدیان چنگار سرطان گالری دیدار اصفهان هنر هنرمند ایرانی
آلبوم تصاویر این نمایشگاه