نمایشگاه نقاشی نسیم مهدوی
۲۱ دی ماه ۱۳۹۷ تا ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
nasim mahdavi painting exhibition didar gallery silani paint art نسیم مهدوی نمایشگاه نقاشی دیدار گالری سیلانی هنر

من از آن طبیعتم، خود را در ان یافتم، در آن قدم زدم، صداها و انچه که لمس کردم را به تصویر درآوردم. بودن ها و نبودن ها، گفتن ها و سکوت ها، دلبستگی وکنده شدن ها در غالب رنگ و فرم نمایان شد.

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
نسیم مهدوی – اثر شماره 06
نسیم مهدوی – اثر شماره 09
نسیم مهدوی – اثر شماره 11
نسیم مهدوی – اثر شماره 10
نسیم مهدوی – اثر شماره 05
نسیم مهدوی – اثر شماره 07
نسیم مهدوی – اثر شماره 04
نسیم مهدوی – اثر شماره 08
نسیم مهدوی – اثر شماره 03
نسیم مهدوی – اثر شماره 02
نسیم مهدوی – اثر شماره 01
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۲۴ دی ماه ۱۳۹۷
گفتگو با نسیم مهدوی به بهانه نمایشگاهش در گالری دیدار  دنیا را رنگی می بینم گروه فرهنگ و هنر روزنامه…