نمایشگاه نقاشی فرشته ها حسین تحویلیان گالری دیدار painting exhibition angels didar gallery isfahan اصفهان هنر art
نمایشگاه نقاشی “فرشته ها” حسین تحویلیان
۲ آذر ماه ۱۳۹۷ تا ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
نمایشگاه نقاشی فرشته ها حسین تحویلیان گالری دیدار painting exhibition angels didar gallery isfahan اصفهان هنر art
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
حسین تحویلیان – اثر شماره 14 (فرشته ها)
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
حسین تحویلیان – اثر شماره 17 (فرشته ها)
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
حسین تحویلیان – اثر شماره 21 (فرشته ها)
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
حسین تحویلیان – اثر شماره 10 (فرشته ها)
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
حسین تحویلیان – اثر شماره 11 (فرشته ها)
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
حسین تحویلیان – اثر شماره 12 (فرشته ها)
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
حسین تحویلیان – اثر شماره 18 (فرشته ها)
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
حسین تحویلیان – اثر شماره 15 (فرشته ها)
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
حسین تحویلیان – اثر شماره 19 (فرشته ها)
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
حسین تحویلیان – اثر شماره 13 (فرشته ها)
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
حسین تحویلیان – اثر شماره 16 (فرشته ها)
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
حسین تحویلیان – اثر شماره 20 (فرشته ها)
حسین تحویلیان گالری دیدار hosein tahvilian didar gallery
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
نمایشگاه نقاشی فرشته ها حسین تحویلیان گالری دیدار painting exhibition angels didar gallery isfahan اصفهان هنر art
۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷
یادداشتی بر نمایشگاه فرشته ها - حسین تحویلیان به قلم محمود حشمتی نژاد آگاهی همیشه معطوف به چیزی است که…
نمایشگاه نقاشی فرشته ها حسین تحویلیان گالری دیدار painting exhibition angels didar gallery isfahan اصفهان هنر art
۰۷ آذر ماه ۱۳۹۷
یادداشتی بر نمایشگاه فرشته ها به هنرمندی حسین تحویلیان به قلم : آرش فرهنگ پژوه به آثار نمایشگاه فرشته از…
نمایشگاه نقاشی فرشته ها حسین تحویلیان گالری دیدار painting exhibition angels didar gallery isfahan اصفهان هنر art
۰۷ آذر ماه ۱۳۹۷
امید را با نقاشی نشان می دهم گفتگو با حسین تحویلیان به بهانه نمایشگاه فرشته ها در گالری دیدار گروه…
نمایشگاه نقاشی فرشته ها حسین تحویلیان گالری دیدار painting exhibition angels didar gallery isfahan اصفهان هنر art
۰۵ آذر ماه ۱۳۹۷
درباره نمایشگاه استاد حسین تحویلیان باعنوان( فرشته ها ) در گالری دیدار: یک روایت قومی است که برای اذهان آشناست…