بهروز نادری behrooz naderi behrouz
بهروز نادری behrooz naderi behrouz
بهروز نادری
بیوگرافی هنرمند

بهروز نادری

متولد 1351، اصفهان

 

لیسانش نقاشی دانشگاه هنر اصفهان

فوق لیسانس گرافیک دانشگا هنر تهران

مدرس  جندین دانشگاه در زمینه هنر

مدیر آموزشگاه آزاد شاهکار هنر برگزاری دو نمایشگاه انفرادی و پنج نمایشگاه گروهی در زمینه طراحی و نقاشی

نمایشگاه های این هنرمند
بهروز نادری behrooz naderi behrouz
۱ تیر ماه ۱۴۰۳ تا ۶ تیر ماه ۱۴۰۳
مجموعه آثار