از شمال تا جنوب همراه با 70سال عکاسی اصغر علاقه بند پدر سلفی به انتخاب حامد قصری در گالری دیدار asghar alagheband selfie photo photography didar gallery
از شمال تا جنوب همراه با 70سال عکاسی اصغر علاقه بند پدر سلفی به انتخاب حامد قصری در گالری دیدار asghar alagheband selfie photo photography didar gallery
اصغر علاقه بند
بیوگرافی هنرمند

*اصغر علاقه بند
*متولد: 1313 شمسی در اصفهان
*عکاس – حسابدار – آواز خوان
*آشنایی با دوربین عکاسی در کودکی
*خرید نخستین دوربین در 13 سالگی
*خود آموز عکاسی
*برداشت نخستین عکس حرفه ای در فروردین 1329 شمسی
*برنده نخست جشنواره عکس شهروندی
*عکاسی از تمامی رویدادهای زندگی به مدت 70 سال
*سفر و عکاسی به شهرهای مختلف ایران و جهان(از سی و سه سه پل تا مجسمه آزادی) در طی دهه های گذشته

نمایشگاه های این هنرمند
از شمال تا جنوب همراه با 70سال عکاسی اصغر علاقه بند پدر سلفی به انتخاب حامد قصری در گالری دیدار asghar alagheband selfie photo photography didar gallery
از شمال تا جنوب همراه با هفتاد سال عکاسی از اصغر علاقه بند ، پدر سلفی
۶ مهر ماه ۱۳۹۷ تا ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷
مجموعه آثار
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مستند زندگینامه استاد اصغر علاقه بند – قسمت3
۰۷ مهر ماه ۱۳۹۷
مطبوعات
۲۲ مهر ماه ۱۳۹۷
مقاله سیامک تراکمه زاده درباره نمایشگاه استاد علاقه بند در گالری دیدار
۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷
گروه فرهنــگ و هنر - عاطفه علیان: احوال پســرک دراز کشــیده بر تنه درخت خمیده بر زندهرودی که بهوقت بهار…
۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷
سلفی گرفتن این روزها فقط تنظیم زاویه می خواهد، اما در دورانی که تنها دوربین های مونولوگ وجود داشت گرفتن…
۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه 70 سال سلف پرتره اصغر علاقه بند در گالری دیدار برپاست عادل امیری نمایشگاه عکس «از شمال تا جنوب…