نمایش و فروش سالانه 1397
بیوگرافی هنرمند

هنرمندانی که آثارشان در این فروش سالانه به نمایش در آمد:

ابوالفضل آقایی

لاله آیتی

مونا آقابابایی

علیرضا اسماعیل پور

پروین اریسیان

مولود اثنی عشری

معصومه امینی

مرتضی بصراوی

زهرا  براهیمی

تهمورث بهادرانی

پارسا پاینده

حسین تحویلیان

مریم توکلی

الهام جزایری

سید محمود حسینی

پروین حکیم

گلاره خراسانی

محمد خلیلی

مرضیه خوش فطرت

الهام رفیعایی

هاجر رهگذر

پروانه سیلانی

منوچهر سلطانی

جواد طاهری

فروزان منتظری

صادق فرهادیان

مجید فعال

نسیم مهدوی

فروزان منتظری

عباس میرزایی

علی میرزایی

نوشین نفیسی

زهرا یوسفی

نمایشگاه های این هنرمند
Descriptionjhc asdjh a
۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۷ تا ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۷
مجموعه آثار