مهسا مطیع اثر شماره 01

خودت را زنده کن
درست است که راه پر از مانع است، اما می گذریم…
درست است که موانع گاهی غیر قابل عبورند، اما پشت سرشان می گذاریم…
گذشتن، پشت سر گذاشتن، از دست دادن، رها کردن کار دیرینه ماست که نه وابسته به زمان است نه مکان؛ دل تاریخ پر است از (خودت را زنده کن) ها…

مهسا مطیع

ویژگی های اثر
گروه بندی اثر چیدمان , عکس
آثار دیگر این هنرمند
از هنرمند این اثر
چند رسانه ای
مطبوعات
۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷
روحیه جست و جوگری نسل تازه عکاسان کانون قابل ستایش است حامد قصری دستاورد امروز نمایشگاه کانون عکس اصفهان به…
the-8th-annual-exhibition-of-isfahan-photo-club-of-isfahan-youth-cinema-association هشتمین نمایشگاه سالیانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان
۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۷
رونمایی از شماره سوم مجله «کادر» کانون عکس اصفهان؛ برنامه رونمایی از شماره سوم مجله کانون عکس با عنوان «کادر»…