کتایون زاهدیان اثر شماره 20
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر فایبر آرت
تکنیک فایبر آرت
آثار دیگر این هنرمند