کتایون زاهدیان اثر شماره 15
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر فایبر آرت
تکنیک فایبر آرت
آثار دیگر این هنرمند