فریده ملک الکلامی – اثر شماره.34
ویژگی های اثر
گروه بندی اثر Painting , sculpture
تکنیک نقاشی روی سنگ
آثار دیگر این هنرمند