اخبار و مطبوعات
اخبار و مطبوعات رویدادها
Meeting with Masahiro Sugano (japan)
۳۰ فروردین ماه ۲۰۱۹

جمعه 30/9/1397 ، تعدادی از آثار ماساهیرو سوگانو (هنرمند فیلم ساز ژاپنی) در گالری دیدار، با حضور هنرمند و  تعدادی از هنرمندان مفهومی اصفهان به نمایش درآمد و گفتگو درمورد آثار و فعالیت های این هنرمند برگزار شد.

ماساهیرو  سوگانو در آثار نخستین‌اش از تصویر و معناهای ضمنی آن بهره برده است. کلام کمتر است و بنابراین معنای فیلم‌ها بر دوش تصاویر هستند. اما به مرور کلام بر تصویر افزوده شد و در نهایت پیوند متعادلی میان تصویری و کلام را در آثارش می‌توان مشاهده کرد. اگر چه در آثار متاخر، تاثیرپذیری از موسیقی همسرش نیز در آنها دیده می‌شود.

در آثار، روحیه‌ی نبرد به شیوه‌ی فیلم‌های معاصر ژاپن دیده می‌شود. که بخشی از آن مربوط به روحیه جوانمردی سامورایی، است. به ویژه در اثر آخر که در رفتار و نوع پوشش فردی که دیگری را با خود به دوش می‌کشد و در نهایت او را مثله می‌کند اما درون این کشتار بی‌رحمانه؛ زندگی جدیدی تبلور پیدا می‌کند و کودکی دیده می‌شود.

ماساهیرو نگاه جزء نگری دارد و سعی‌اش در ایجاد مجاز است. به گونه‌ای که یک جزء بدن انسانی( انگشتان دست) نمود وجود کلیت انسان به خود می‌گیرند.

به هر حال آثار ماساهیرو ذهن مخاطب را درگیر می‌کنند و تاویل‌پذیری را در خود دارند.

معرک نژاد – آذر 1397

با سپاس از:

محمود مکتبی (راه رزیدنسی)

 ماساهیرو سوگانو (هنرمند)

علیرضا ارواحی (تحلیلگر)

صادق امیر قائمی (مترجم)