اخبار و مطبوعات
اخبار و مطبوعات رویدادها
گفت و شنودی پیرامون آثار ابوالفضل آقایی
۲۸ مهر ماه ۱۳۹۷

روز چهارشنبه 25 مهرماه 1397 همزمان با اختتامیه ، گفت و شنودی پیرامون آثار ابوالفضل آقایی، در محل نمایشگاه برگزار شد