چیدمان گروهی جان پناه
۲۲ دی ماه ۱۳۹۶ تا ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه

زنده ماندن وبقاء مقصود هر پناهنده، مهاجر و پرنده ای است. ازجنگ ، سرما و ترس، به هر مأمن معیوبی پناه می بریم. جایی دنج شاید کنج خانهای موقت و سست، در تعلیقی پیله وار میان ماندن و رفتن. آساییدنی بیقرار درپناه آغوشی نه چندان آشنا ومطمئن. مأمنى که هم تن رامیپوشاند وهم آشکار میکند. آنجا که، لانه ای، حفره ای،پوسته ای شاید، تنها، پناه جان میشود.

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
مولود اثنی عشری – اثر شماره 1
group exhibition shelter moloud esnaashari didar gallery مولود اثنی عشری چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
مریم توکلی – اثر شماره 5
group exhibition shelter maryam tavakoli didar gallery مریم توکلی چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
مولود اثنی عشری – اثر شماره 4
group exhibition shelter moloud esnaashari didar gallery مولود اثنی عشری چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
مریم توکلی – اثر شماره 4
group exhibition shelter maryam tavakoli didar gallery مریم توکلی چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
نوشین نفیسی – اثر شماره 1
group exhibition shelter nooshin nafisy didar gallery نوشین نفیسی چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
مولود اثنی عشری – اثر شماره 3
group exhibition shelter moloud esnaashari didar gallery مولود اثنی عشری چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
نوشین نفیسی – اثر شماره 2
group exhibition shelter nooshin nafisy didar gallery نوشین نفیسی چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
لاله آیتی – اثر شماره 3
group exhibition shelter lale ayati didar gallery لاله آیتی چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
لاله آیتی – اثر شماره 6
group exhibition shelter lale ayati didar gallery لاله آیتی چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
لاله آیتی – اثر شماره 5
group exhibition shelter lale ayati didar gallery لاله آیتی چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
لاله آیتی – اثر شماره 4
group exhibition shelter lale ayati didar gallery لاله آیتی چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
نوشین نفیسی – اثر شماره 3
group exhibition shelter nooshin nafisy didar gallery نوشین نفیسی چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
لاله آیتی – اثر شماره 1
group exhibition shelter lale ayati didar gallery لاله آیتی چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
نوشین نفیسی – اثر شماره 4
group exhibition shelter nooshin nafisy didar gallery نوشین نفیسی چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
مریم توکلی – اثر شماره 1
group exhibition shelter maryam tavakoli didar gallery مریم توکلی چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
مولود اثنی عشری – اثر شماره 2
group exhibition shelter moloud esnaashari didar gallery مولود اثنی عشری چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
مریم توکلی – اثر شماره 2
group exhibition shelter maryam tavakoli didar gallery مریم توکلی چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
مریم توکلی – اثر شماره 3
group exhibition shelter maryam tavakoli didar gallery مریم توکلی چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
لاله آیتی – اثر شماره 2
group exhibition shelter lale ayati didar gallery لاله آیتی چیدمان گروهی جان چناه در گالری دیدار
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۰۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
گفت و شنودى پيرامون نمايشگاه اينستاليشن جان پناه در گالرى ديدار نوشين نفيسى،لاله آيتى،مريم توكلى ،مولود اثناعشرى جمعه ١٣بهمن ازساعت ۱۷…
۰۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه چیدمان «جان پناه» تا 12 بهمن در گالری«دیدار» پناهگاه شماست عادل امیری چراغ یک گالری دیگر در شب های…