نمایشگاه نقاشی سید محمود حسینی
۸ تیر ماه ۱۳۹۷ تا ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
seyyed mahmood hoseini didar gallery painting paint silani سید محمود حسینی نقاشی نقاش گالری دیدار سیلانی

بنام خدا
نقاشی ایرانی همواره در بستر تاریخ با نقوش تزئینی همراه بوده و این نقوش به عنوان یکی از اجزائ ذاتی نقاشی ایرانی محسوب می گردد. این نقوش گلستانی خیالی و بهشتی زمینی برای بیننده بوجود می آوردکه، فلسفه و حکمت ایرانی نیز، انسان را به آن رهنمون می نماید.
زیباشناسی ایرانی بر چشم نوازی و انسجام کلی اثر تأکید داردو نقوش در این چشم نوازی سهم بسزایی دارند.
در نمایشگاه حاضر که با رویکرد پست مدرن و تقابل سنت و زندگی مدرن با متریال میکس مدیا کار شده است: فیگورهای انسانی از محیط زندگی امروزی و معاصر انتخاب شده اند و در تقابل با نقوش اسلیمی و ختایی، بکار گرفته شده اند و پارادوکس های موجود در زندگی روزمره را نشان می دهند.
فضاهای رنگی فی البداهه که در ابتدا، برای زمینه کار استفاده شده است، در فیگورها محدود شده و گاه زمینه و چهارچوبی برای نقاشی ها خلق نموده که بافت و تکسچری فعال دارد.از سویی دیگر نقوش تزئینی کل فضای تصویر را پر می کنند و در تقابل معنایی و زیبایی شناسانه با فیگورهای انسانی در تابلو قرار می گیرند.
در این مجموعه سعی در نشان دادن تقابل بین گذشته و حال ( سنت و زندگی معاصر) شده است.
حسینی
تیر ماه 1397

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
سید محمود حسینی اثر شماره 9
seyyed mahmood hoseini didar gallery painting paint silani سید محمود حسینی نقاشی نقاش گالری دیدار سیلانی
سید محمود حسینی – اثر شماره 10
seyyed mahmood hoseini didar gallery painting paint silani سید محمود حسینی نقاشی نقاش گالری دیدار سیلانی
سید محمود حسینی اثر شماره 5
seyyed mahmood hoseini didar gallery painting paint silani سید محمود حسینی نقاشی نقاش گالری دیدار سیلانی
سید محمود حسینی اثر شماره 2
seyyed mahmood hoseini didar gallery painting paint silani سید محمود حسینی نقاشی نقاش گالری دیدار سیلانی
سید محمود حسینی اثر شماره 11
seyyed mahmood hoseini didar gallery painting paint silani سید محمود حسینی نقاشی نقاش گالری دیدار سیلانی
سید محمود حسینی اثر شماره 1
seyyed mahmood hoseini didar gallery painting paint silani سید محمود حسینی نقاشی نقاش گالری دیدار سیلانی
سید محمود حسینی اثر شماره 6
seyyed mahmood hoseini didar gallery painting paint silani سید محمود حسینی نقاشی نقاش گالری دیدار سیلانی
سید محمود حسینی اثر شماره 7
seyyed mahmood hoseini didar gallery painting paint silani سید محمود حسینی نقاشی نقاش گالری دیدار سیلانی
سید محمود حسینی اثر شماره 3
seyyed mahmood hoseini didar gallery painting paint silani سید محمود حسینی نقاشی نقاش گالری دیدار سیلانی
سید محمود حسینی اثر شماره 12
seyyed mahmood hoseini didar gallery painting paint silani سید محمود حسینی نقاشی نقاش گالری دیدار سیلانی
سید محمود حسینی اثر شماره 4
seyyed mahmood hoseini didar gallery painting paint silani سید محمود حسینی نقاشی نقاش گالری دیدار سیلانی
سید محمود حسینی اثر شماره 8
seyyed mahmood hoseini didar gallery painting paint silani سید محمود حسینی نقاشی نقاش گالری دیدار سیلانی
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
به بهانه نمایشگاه سید محمود حسینی در گالری دیدار/ تیرماه 97 فرش ها، گبه ها، گلیم ها و نمکدانها همواره، داستانها و روایت هایی را در خود پنهان داشته اند... سواری بر اسب ، روان در پی معشوق یا شاید، به قصد شکار. خنیاگری در خلوت آسوده خویش ، زخمه بر ساز می زند. سوارانی در جدال با یکدیگر. آهوانی جست، زنان در تکاپوی دشت. اسب ها و سرو ها یی که، در هم تنیده اند. .... اینها از جمله داستانک هایی است که اکنون به همت نقاش، از لابه لای نقوش، جلوه و مجال حضور یافته اند.روایت هایی از دیر باز... و اما طرح یک سوال : چگونه میشود فرش دیروز خیال انگیز باشد و نقش امروز خالی از معنا؟ نقاش،در جستجوی پاسخ، دست به کار شده تا، از دل نقش ها، روایت امروز را بر ملا سازد. زنانی پیچیده در چادر.مردانی با کراوات و فاقد اسب. بانویی آلامد و کودکانی سرخوش، تصاویری هستند که، زمینه شطرنج ، دنیای معاصر نقاش را رقم می زنند. اکنون در مقام مقایسه، تفاوتهایی ما بین نقش دیروز و تصاویر امروز خود نمایی میکند. داستانهای گذشته، همنشینی منسجم و اندام وار نقش و داستان را عرضه می کند؛ ولی نقش و روایت امروز، به شکلی آشکار از هم منفک و بیگانه اند. عموما" ، نقش، ماهیتی سرد و مستقل از موضوع دارد. پرسوناژها بر نقش الصاق شده اند. اگر به نقاشی هایی که موضوعات روز را پوشش می دهند دقت کنید: به هر میزان، فاصله و عدم آمیختگی مابین موضوع و نقوش پس زمینه احساس میکنید، همان میزان می توانید، به حجم درد، رنج، روزمرگی و نا امیدی انسان های پرده های نقاشی حسینی پی ببرید. جواد طاهری/ تابستان 97
۲۴ تیر ماه ۱۳۹۷
روز پنج شنبه 21 تیرماه 1397 گفت و شنودی پیرامون آثار نقاشی استاد سید محمود حسینی در محل نمایشگاه (گالری…