نمایشگاه نقاشی شهین نبویان پور در گالری دیدار اصفهان ایران با عنوان وارنگ هنر هنرمند ایرانی shahin nabavian pour painting exhibition didar art gallery isfahan iran iranian artist
نمایشگاه نقاشی شهین نبویان پور “وارنگ”
۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ تا ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
نمایشگاه نقاشی شهین نبویان پور در گالری دیدار اصفهان ایران با عنوان وارنگ هنر هنرمند ایرانی shahin nabavian pour painting exhibition didar art gallery isfahan iran iranian artist

جهان به سمت بی نظمی و پدیده ها به سوی پراکندگی به پیش میروند ، مفهومی که در علم فیزیک به انتروپی تعبیر میشود. از طرف دیگر به نظر می اید که طبیعت از تقارن، هم شکلی و کلیشه گریزان است، پیرامون ما بیکرانه ایست از در هم تنیدگی فضا و زمان.

نقاشی های من : گاه روایت سرگردانی در چنین جهانی ست، جهانی سرشار از اتفاق و حرکت و گاه تصویر خواب ها و رویاهایی بهم ریخته و ابهام آمیز.

در این تلاش از رنگهایی محدود چون سپید و سیاه و گاهی خاکستری بهره گرفته ام، فرمها تکرار ناپذیرند و خود برآمده از اتفاق و رنگ. بافتها حاصل ترکیب گوناگونی مواد است ، آمیختگی چیز هایی که ناچیز به چشم می آیند.

این همه، هر چه که هست برای من تجربه ایست بسیار دلچسب از آزادی بیان احساس و تجسم جهانی ناشناس و دست نیافتنی،آمیزه با صدا و سکوت. جهانی وارنگ.

 

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
شهین نبویان پور – اثر شماره 01
نمایشگاه نقاشی شهین نبویان پور در گالری دیدار اصفهان ایران با عنوان وارنگ هنر هنرمند ایرانی shahin nabavian pour painting exhibition didar art gallery isfahan iran iranian artist
شهین نبویان پور – اثر شماره 04
نمایشگاه نقاشی شهین نبویان پور در گالری دیدار اصفهان ایران با عنوان وارنگ هنر هنرمند ایرانی shahin nabavian pour painting exhibition didar art gallery isfahan iran iranian artist
شهین نبویان پور – اثر شماره 07
نمایشگاه نقاشی شهین نبویان پور در گالری دیدار اصفهان ایران با عنوان وارنگ هنر هنرمند ایرانی shahin nabavian pour painting exhibition didar art gallery isfahan iran iranian artist
شهین نبویان پور – اثر شماره 02
نمایشگاه نقاشی شهین نبویان پور در گالری دیدار اصفهان ایران با عنوان وارنگ هنر هنرمند ایرانی shahin nabavian pour painting exhibition didar art gallery isfahan iran iranian artist
شهین نبویان پور – اثر شماره 06
نمایشگاه نقاشی شهین نبویان پور در گالری دیدار اصفهان ایران با عنوان وارنگ هنر هنرمند ایرانی shahin nabavian pour painting exhibition didar art gallery isfahan iran iranian artist
شهین نبویان پور – اثر شماره 05
نمایشگاه نقاشی شهین نبویان پور در گالری دیدار اصفهان ایران با عنوان وارنگ هنر هنرمند ایرانی shahin nabavian pour painting exhibition didar art gallery isfahan iran iranian artist
شهین نبویان پور – اثر شماره 03
نمایشگاه نقاشی شهین نبویان پور در گالری دیدار اصفهان ایران با عنوان وارنگ هنر هنرمند ایرانی shahin nabavian pour painting exhibition didar art gallery isfahan iran iranian artist
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸
"وارنگ" درهم تنیدگی فضا و زمان جهان به سمت بی نظمی و پدیده‌ها به سوی پراکندگی می‌روند، از طرف دیگر…
۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸
رنگ و طراحی و بافت، عناصر بنیادین نقاشی است. گرچه در هر کدام، حضور دو عنصر دیگر هست- به این…
۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸
نمایشگاه خانم نبویان پور در گالری دیدار باعنوان وارنگ تجربه ای مطابق مد روز نیست بلکه نقاشی هایی سرشار از…