iranian artist art bahareh shabangiz painting exhibition watercolor didar gallery ahaay khabardar Ah, you know نمایشگاه نقاشی آبرنگ بهاره شب انگیز آهای خبردار در گالری دیدار هنرمند اصففهان ایران
نمایشگاه آبرنگ بهاره شب انگیز “آهای خبردار”
۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
iranian artist art bahareh shabangiz painting exhibition watercolor didar gallery ahaay khabardar Ah, you know نمایشگاه نقاشی آبرنگ بهاره شب انگیز آهای خبردار در گالری دیدار هنرمند اصفهان ایران

کلاغ پرنده ای معاشرتی، باهوش و با شعور است. طرز زندگی او از ادراک درستش حکایت می کند.

در آیین زرتشت کلاغ را پاک کننده، گندزدا و از بین برنده ی آلودگی و در باورهای کهن ایران آن را پیک ارواح نیاکان می دانستند.

در طول تاریخ همواره کلاغ مورد توجه انسانها بوده و با صفاتی چون پیام آوری، خردمندی و دانایی ، پشتکار ، پاکیزگی ، حافظه ی قوی ، آینده نگری و توانایی در حل مشکلات توصیف شده است.

آنها رفتارهای انسانی مانند عشق ورزیدن، شوخی با حیوانات دیگر،  بازی و تفریح را از خود بروز می دهند.

گفته می شود انسانها برخی آموزه های بنیادی را با تقلید از این همسایگان همیشگی یاد گرفته اند.

اما آنچه بیش از هر چیز توجه مرا  به این موجود جلب کرد، آگاهی ها و زندگی اجتماعی آنهاست.

کلاغ ها در مرگ همنوعان خود سوگواری می کنند. اگر یکی از آن ها آسیب ببیند، دیگران بی درنگ به یاری اش می شتابند و اگر جوجه ای درخطر باشد به صورت گروهی با متخاصم برخورد می کنند.

به نظر می رسد همین آگاهی ها و شعور جمعی است که بقاء و آزادی این همسایگان شگفت انگیز را تضمین می کند..

بهاره شب انگیز – 18 فروردین 1402

هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
بهاره شب انگیز اثر شماره 11 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 09 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز – اثر شماره 03 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 17 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 08 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 12 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 15 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 18 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز – اثر شماره 01 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 06 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 04 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 10 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 16 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 14 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 13 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 05 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز – اثر شماره 02 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
بهاره شب انگیز اثر شماره 07 (آهای خبردار)
بهاره شب انگیز Bahareh Shabangiz
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲
فعالیت مجدد گالری «دیدار» پس از ۶ ماه وقفه مدیر گالری دیدار گفت: این گالری پس از شش ماه وقفه…
۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲
آهای خبردار... ایسنا/اصفهان اگر این روزها به گالری دیدار بروید نقاشی‌های مختلفی از کلاغ‌ها را خواهید دید که حکایتی است…