نمایشگاه نقاشی آمنه بدرالسماء “زنی را میشناسم من!”
۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تا ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
درباره این نمایشگاه
هنرمند [هنرمندان]
منتخب آثار این نمایشگاه
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .12
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .04
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .01
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .08
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .02
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .16
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .15
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .05
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .14
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .06
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .07
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .09
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .13
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .10
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .03
آمنه بدرالسماء – اثر شماره .11
آلبوم تصاویر این نمایشگاه
مطبوعات و چند رسانه ای
چند رسانه ای
مطبوعات
۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
تجربیاتی که به نمایشگاهی هنری تبدیل شده اند (باشگاه خبرنگاران جوان) «زنی را می‌شناسم من!» نام مجموعه آثاری هنری است…
۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
«زنی را می‌شناسم من»؛ شاعرانه‌ای بربوم نقاشی   ایسنا/اصفهان «با صدایی آشنا که گویی صدای همه ما است، می‌پرسد: چای می‌خوری؟…