بهاره شب انگیز

مدیر سایت و شبکه های اجتماعی گالری دیدار

متولد 1362/01/19 تهران

لیسانس آمار

مدرک عالی مربیگری پرورش خلاقیت کودکان از انجمن هنرمندان نقاش اصفهان

فعالیت های هنری: نقاشی ، عکاسی ، مجسمه سازی