نمایشگاه ها
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تا ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
iranian artist art bahareh shabangiz painting exhibition watercolor didar gallery ahaay khabardar Ah, you know نمایشگاه نقاشی آبرنگ بهاره شب انگیز آهای خبردار در گالری دیدار هنرمند اصففهان ایران
۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
نقاشی روی سنگ از هنرمند خودآموخته فریده ملک الکلامی
۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ تا ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲
۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱
حنانه گلی زهرا رفیعی رویا فروتن شقایق نیک عهد شیده حسینیان سودابه عمرانی فائزه خاکسار نجمه فخاری لیلا فاطمی نگار رضوانی الیاس جابری رسول طاهری تهرانی نمایشگاه گروهی نقاشیخط (نقشی در مسیر)
۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ تا ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰
۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹
anahita younesi painting artist iran iranian didar gallery art mixed medias oil color آناهیتا یونسی هنر هنرمند ایرانی نقاش گالری دیدار
۶ تیر ماه ۱۳۹۹ تا ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹
۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ تا ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸
۲۸ تیر ماه ۱۳۹۸ تا ۲ مرداد ماه ۱۳۹۸
۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ تا ۱ خرداد ماه ۱۳۹۸
The Voice of Stone
۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ تا ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
Descriptionjhc asdjh a
۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۷ تا ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۷
ما را به چشم سَر مبین         ما را به چشم سِر ببین
۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷
Javad Taheri artwork painting exhibition art paint didar gallery نمایشگاه نقاشی جواد طاهری در گالری دیدار اصفهان هنر
۱۸ آبان ماه ۱۳۹۷ تا ۱ آذر ماه ۱۳۹۷
abilfazl aghaei calligraphy painting gallery didar ابوالفضل آقایی نقاشی خط های گالری دیدار
۱۳ مهر ماه ۱۳۹۷ تا ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۷
از شمال تا جنوب همراه با 70سال عکاسی اصغر علاقه بند پدر سلفی به انتخاب حامد قصری در گالری دیدار asghar alagheband selfie photo photography didar gallery
از شمال تا جنوب همراه با هفتاد سال عکاسی از اصغر علاقه بند ، پدر سلفی
۶ مهر ماه ۱۳۹۷ تا ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۷