نمایشگاه ها
نمایشگاه های گذشته نمایشگاه های جاری نمایشگاه های آینده
۲۳ تیر ماه ۱۴۰۲ تا ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲
۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲
۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تا ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تا ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
نمایشگاه نقاشی و حجم فریده ملک الکلامی هنرمند ایرانی خودآموخته هنر ایران artist art painting sculpture exhibition farideh malekolkalami
نقاشی روی سنگ از هنرمند خودآموخته فریده ملک الکلامی
۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ تا ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲
۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹
mohsen dorri installation art didar gallery exhibition Isfahan Iran Iranian artist محسن دری هنرمند ایرانی نمایشگاه هنر چیدمان در گالری دیدار اصفهان
۱۵ آذر ماه ۱۳۹۸ تا ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸
۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ تا ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸
۲۸ تیر ماه ۱۳۹۸ تا ۲ مرداد ماه ۱۳۹۸
۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ تا ۱ خرداد ماه ۱۳۹۸
The Voice of Stone
۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ تا ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
Descriptionjhc asdjh a
۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۷ تا ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۷
ما را به چشم سَر مبین         ما را به چشم سِر ببین
۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷