مانا حجازی
مانا حجازی، عکاس و مترجم گالری دیدارmana hejazi photographer translator

عکاس و مترجم گالری دیدار

متولد 1367
کارشناس ارشد مهندسی زلزله
عکاسی در ضمیمه ی دوچرخه و کافه از زیرمجموعه های روزنامه ی اصفهان زیبا
عکاسی در نشریات دانشجویی برای فردا و راه سبز امید
برگزیده مجله اینترنتی قاب
برگزیده جشنواره عکاسی گنبد فیروزه ای 1393
نفر اول جشنواره عکس برج میلاد تهران 1395
برگزیده جشنواره عکس ساختمان ایمن 1396